1.KLM

Viti i themelimit: 1919
Fluturimi i parë: maj 1920
Pasagjerët transportuan në vitin e parë: 440
Pasagjerët e transportuar në vitin 2018: 34.2 milion

2.Avianca

Viti i themelimit: 1919
Fluturimi i parë: 1919
Pasagjerët e transportuar në vitin 2018: 30.5 milion

3.Qantas

Viti i themelimit: 1920
Pasagjerët e transportuar në vitin 2018:  55.3 milion

4.Aeroflot
Viti i themelimit: 1923
Fluturimi i parë: Korrik 1923
Pasagjerët e transportuar në vitin 2018:55.7 milion

5.Czech Airlines (CSA)
Viti i themelimit: 1923
Fluturimi i parë: Tetor 1923
Pasagjerët e transportuar në vitin 2018: 2.9 milion

6.Finnair

Viti i themelimit: 1923
Fluturimi i parë: Mars 1924
Pasagjerët e transportuar në 2018: 13 milion

7.Delta Air Lines

Viti i themelimit: 1924
Pasagjerët e transportuar në 2018: 192.5 milion

8. Air Serbia
Viti i themelimit: 1927
Pasagjerët e transportuar në vitin 2018: 2.5 milion

9. Iberia
Viti i themelimit: 1927
Fluturimi i parë: Dhjetor 1927
Pasagjerët e transportuar në vitin 2018: 20 milion

10. British Airways
Viti i themelimit: 1919 (ose 1974)
Fluturimi i parë: Gusht 1919 (ose 1974)
Pasagjerët e transportuar në vitin 2018: 44.1 milion