1. Bëni një listë
2. Mos harroni paketën e ndihmës së parë
3. Kufizoni lëngjet tuaja
4. Etiketat e emrave janë aty për të ndihmuar
5. informohuni mbi kufizimet e bagazhiT
6. Produktet Kozmetike – në minimum!
7. Të gjitha gjërat me vlere shkojnë në bagazhin e dores
8. Mos e parashikoni motin – kontrollojeni
9. Mos harroni adaptoret
10. Mos u largoni nga shtëpia pa gjërat thelbësore