Akomodimi ne hotel per 2 nete/3 dite
Mengjeset dhe darkat
Perdorimi i faciliteteve te hotelit
Siguracioni i shendetit ne udhetim